Met Studycontrol.nl heb je iedere week een coachings- en planningsgesprek via een live videobeverbinding. Tijdens dit gesprek kijken we samen naar het huiswerk voor de week die komen gaat en stemmen daarop af op welke momenten we elkaar zullen zien. Afhankelijk van het type abonnement wordt er iedere week zes of acht uur begeleiding ingepland. Omdat Studycontrol.nl ook ’s avonds is geopend, hebben leerlingen de mogelijkheid om ook in de avonduren begeleiding in te plannen. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerkingsvorm die op deze manier wordt gecreëerd bijdraagt aan het succes van de leerling. Omdat docenten bij Studycontrol.nl zich niet opstellen als een autoriteit die boven de leerling staat, komen leerlingen hun afspraken na om de juiste reden: niet omdat het van iemand anders moet, maar omdat het tussen gelijken is afgesproken. De verantwoordelijkheid voor een goede planning ligt bij de leerling zelf.

Klik hier om terug te gaan naar de homepage


Wil je een proefweek huiswerkbegeleiding starten of een informatiegesprek aanvragen?

proefweekinformatiegesprek