Online bijles scheikunde via Studycontrol.nl!

Studycontrol.nl gelooft in klassikale, online huiswerkbegeleiding. Echter, wij hebben gemerkt dat veel leerlingen naast klassikale begeleiding op zoek zijn naar individuele bijlessen voor het vak scheikunde. Vanwege deze steeds terugkomende vraag hebben wij besloten om als aanvulling op onze diensten individuele bijlessen scheikunde aan te bieden via ons platform.

Deze individuele bijlessen duren 75 minuten, zijn los te reserveren voor €25 en alleen toegankelijk voor leerlingen van Studycontrol.nl. Het is voor leerlingen zonder abonnement bij Studycontrol.nl niet mogelijk om de bijlessen te reserveren. Dit heeft een reden: onze leerlingen kunnen goed overweg met onze software en zijn bekend met onze werkwijze.

Omdat Studycontrol.nl leerlingen zelf verantwoordelijk houdt voor hun studievoortgang vragen wij leerlingen om twee dagen vóór iedere bijles alle vragen en relevante lesstof aan te leveren. Pas als alle informatie juist is ontvangen kan de bijles doorgaan. Dit heeft als doel om leerlingen te motiveren om de stof goed te bestuderen voordat onze bijlesdocent wordt ingeschakeld.

De individuele bijlessen scheikunde worden verzorgd door ir. Jacques van Gorp, eerstegraads scheikundedocent. De eerste bijlessen zijn inmiddels achter de rug en de manier van werken is zowel de leerlingen als Jacques zeer goed bevallen. Wij zijn ervan overtuigd dat de bijlessen scheikunde een waardevolle toevoeging zijn op de diensten die wij al aanbieden.

Studycontrol.nl is opgericht om scholieren te ondersteunen bij het behalen van hun eigen leerdoelen. Sinds kort zijn wij overgegaan in OnlineHuiswerkklas.nl. Bekijk onze nieuwe website.

Klik hier om terug te gaan naar de homepage